Stop stav v příjmu pacientů

Momentálně z kapacitních důvodů není možné přijímat další pacienty k objednání na vyšetření či terapii. Tento stav platí až do odvolání. Prosím, sledujte aktuality na webových ...číst více

Upozornění

Vážení klienti, počínaje 1. říjnem 2018 je dočasně upravena ordinační doba ambulance. Pondělky, úterky, čtvrtky i pátky je ambulance otevřena až od 9.00 ...číst více

Něco málo o mě

Vzdělání:

 • 2002 – ukončení VŠ studijního oboru „Léčebná rehabilitace a fyzioterapie“ na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
 • 2003 – ukončení VŠ studijního oboru „Ošetřovatelský management“ na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
 • 2010 – ukončení VŠ studijního oboru „Management ve zdravotnictví“ na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Kurzy a další kvalifikace:

 • 2002 – míčková facilitace a nespecifická mobilizace kloubní
 • 2003 – S-E-T concept Basic course
 • 2004 – terapie bazálními programy podle J. Čápové
 • 2005 – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
 • 2006 – měkké techniky a mobilizace kloubní
 • 2006 – získání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR – certifikát
 • 2007 – mobilizace kostrče a terapie svalů pánevního dna
 • 2007 – vývojová kineziologie v manuální medicíně podle doc. P. Koláře
 • 2009 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – A kurz
 • 2009 – diagnostika a terapie hybných poruch podle doc. P. Koláře
 • 2009 – bazální programy a podprogramy podle J. Čápové – kurz C
 • 2010 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – B kurz
 • 2011 – prodloužení platnosti Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR – certifikát
 • 2011 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – C1 kurz
 • 2011 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – C2 kurz
 • 2015 – stáž v oboru psychosomatické medicíny u MUDr. J. Hnízdila

Zaměstnání:

 • 2004 – AVICA – zdravotnické zařízení, Ostrava
 • 2005 – 2013 – rehabilitační oddělení Vítkovické nemocnice, Ostrava
 • 2012 – zahájení provozu Ambulance léčebné rehabilitace a dětské psychomotorické poradny, Ostrava


css.php