Vánoční svátky a nový rok 2019

Všem stávajícím i nadcházejícím klientům i pacientům přeji krásné, požehnané a v klidu prožité vánoční svátky, a v novém roce 2019 hodně zdraví a duševní ...číst více

Provoz ambulance koncem roku

V době 20. prosince 2018 - 1. ledna 2019 bude ambulance rehabilitace ...číst více

Upozornění

Vážení klienti, počínaje 1. říjnem 2018 je dočasně upravena ordinační doba ambulance. Pondělky, úterky, čtvrtky i pátky je ambulance otevřena až od 9.00 ...číst více

Něco málo o mě

Vzdělání:

 • 2002 – ukončení VŠ studijního oboru „Léčebná rehabilitace a fyzioterapie“ na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
 • 2003 – ukončení VŠ studijního oboru „Ošetřovatelský management“ na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity
 • 2010 – ukončení VŠ studijního oboru „Management ve zdravotnictví“ na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Kurzy a další kvalifikace:

 • 2002 – míčková facilitace a nespecifická mobilizace kloubní
 • 2003 – S-E-T concept Basic course
 • 2004 – terapie bazálními programy podle J. Čápové
 • 2005 – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
 • 2006 – měkké techniky a mobilizace kloubní
 • 2006 – získání Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR – certifikát
 • 2007 – mobilizace kostrče a terapie svalů pánevního dna
 • 2007 – vývojová kineziologie v manuální medicíně podle doc. P. Koláře
 • 2009 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – A kurz
 • 2009 – diagnostika a terapie hybných poruch podle doc. P. Koláře
 • 2009 – bazální programy a podprogramy podle J. Čápové – kurz C
 • 2010 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – B kurz
 • 2011 – prodloužení platnosti Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydávaného Ministerstvem zdravotnictví ČR – certifikát
 • 2011 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – C1 kurz
 • 2011 – reflexní lokomoce podle V. Vojty – C2 kurz
 • 2015 – stáž v oboru psychosomatické medicíny u MUDr. J. Hnízdila

Zaměstnání:

 • 2004 – AVICA – zdravotnické zařízení, Ostrava
 • 2005 – 2013 – rehabilitační oddělení Vítkovické nemocnice, Ostrava
 • 2012 – zahájení provozu Ambulance léčebné rehabilitace a dětské psychomotorické poradny, Ostrava


css.php