Vánoční svátky a nový rok 2019

Všem stávajícím i nadcházejícím klientům i pacientům přeji krásné, požehnané a v klidu prožité vánoční svátky, a v novém roce 2019 hodně zdraví a duševní ...číst více

Provoz ambulance koncem roku

V době 20. prosince 2018 - 1. ledna 2019 bude ambulance rehabilitace ...číst více

Upozornění

Vážení klienti, počínaje 1. říjnem 2018 je dočasně upravena ordinační doba ambulance. Pondělky, úterky, čtvrtky i pátky je ambulance otevřena až od 9.00 ...číst více

Jaké služby poskytujeme

S jakými problémy jsme schopni Vám pomoci?

 • Akutní či chronické bolesti a potíže v pohybovém aparátu, např. bolesti páteře, kloubů, poúrazové a pooperační stavy, degenerativní kloubní onemocnění – artrózy aj.
 • Potíže v rámci neurologických diagnóz, např. poúrazové míšní léze s následkem para či kvadruparézy nebo plegie, roztroušená skleróza, stavy po cévních mozkových příhodách, periferní parézy aj.
 • Potřebuje-li Vaše dítě rehabilitaci nebo jen konzultaci z důvodu neideálního psychomotorického vývoje, centrální koordinační poruchy motoriky, nebo již z důvodu stanovených diagnóz jako DMO různých forem, ADHD, vadné držení těla či skoliózy aj.
 • Potíže při funkční ženské sterilitě či močové inkontinenci.

Obvyklý postup při Vaši návštěvě

 • Při první návštěvě stanovíme na základě vstupního kineziologického vyšetření (vč. odběru anamnestických dat) rehabilitační diagnózu a navrhneme vhodnou terapii a opatření k nápravě Vašich potíží či stavu Vašeho dítěte.
 • Při dalších návštěvách postupujeme dle stanoveného individuálního terapeutického plánu a stanovíme či modifikujeme Vám vhodnou autoterapii na doma.
 • Přicházíte-li k terapii s Vašim dítětem, naučíme Vás, kromě zde vedené terapie, jak nejlépe v terapii pokračovat také doma.
 • Průběžně kontrolujeme Váš zdravotní stav.

Pokud jste podstoupili lékařská vyšetření týkající se Vašeho zdravotního problému, jako např. rtg, CT, magnetickou rezonanci apod., vezměte prosím jejich výsledky i s příslušnou hodnotící lékařskou zprávou s sebou.

Hlavní používané metody v diagnostice i terapii

 • Vojtova metoda
 • Bazální programy a podprogramy dle Čápové
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře
 • Měkké a mobilizační techniky


css.php