Stop stav v příjmu pacientů

Momentálně z kapacitních důvodů není možné přijímat další pacienty k objednání na vyšetření či terapii. Tento stav platí až do odvolání. Prosím, sledujte aktuality na webových ...číst více

Upozornění

Vážení klienti, počínaje 1. říjnem 2018 je dočasně upravena ordinační doba ambulance. Pondělky, úterky, čtvrtky i pátky je ambulance otevřena až od 9.00 ...číst více

Jaké služby poskytujeme

S jakými problémy jsme schopni Vám pomoci?

 • Akutní či chronické bolesti a potíže v pohybovém aparátu, např. bolesti páteře, kloubů, poúrazové a pooperační stavy, degenerativní kloubní onemocnění – artrózy aj.
 • Potíže v rámci neurologických diagnóz, např. poúrazové míšní léze s následkem para či kvadruparézy nebo plegie, roztroušená skleróza, stavy po cévních mozkových příhodách, periferní parézy aj.
 • Potřebuje-li Vaše dítě rehabilitaci nebo jen konzultaci z důvodu neideálního psychomotorického vývoje, centrální koordinační poruchy motoriky, nebo již z důvodu stanovených diagnóz jako DMO různých forem, ADHD, vadné držení těla či skoliózy aj.
 • Potíže při funkční ženské sterilitě či močové inkontinenci.

Obvyklý postup při Vaši návštěvě

 • Při první návštěvě stanovíme na základě vstupního kineziologického vyšetření (vč. odběru anamnestických dat) rehabilitační diagnózu a navrhneme vhodnou terapii a opatření k nápravě Vašich potíží či stavu Vašeho dítěte.
 • Při dalších návštěvách postupujeme dle stanoveného individuálního terapeutického plánu a stanovíme či modifikujeme Vám vhodnou autoterapii na doma.
 • Přicházíte-li k terapii s Vašim dítětem, naučíme Vás, kromě zde vedené terapie, jak nejlépe v terapii pokračovat také doma.
 • Průběžně kontrolujeme Váš zdravotní stav.

Pokud jste podstoupili lékařská vyšetření týkající se Vašeho zdravotního problému, jako např. rtg, CT, magnetickou rezonanci apod., vezměte prosím jejich výsledky i s příslušnou hodnotící lékařskou zprávou s sebou.

Hlavní používané metody v diagnostice i terapii

 • Vojtova metoda
 • Bazální programy a podprogramy dle Čápové
 • Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře
 • Měkké a mobilizační techniky


css.php